תעשיות | מירב דסקלו הפקות בע"מ

Renishaw NC4 80 x 80 0318.indd 1 07/03/2018 16:26:55 NC4 מערכת לייזר למדידת כלים setup קצר את זמני ה של הכלים בשיעור 90% של עד והקטן טעויות מפעיל. www.renishaw.com ל מידע נוסף: israel@renishaw.com דוא"ל: 04-9536595 ט: 03-5502466 : , פקס 03-5502355 : חולון טל 34 רח’ החופר www.dynamixtools.com ◆ dynamix@dynamixtools.com המומחים להשחזה, ליטוש, צילוע והורדת גרדים משרתים את התעשיה 1970 משנת 08-6585588 : פקס 08-6580128 :' טל ooshatz@netvision.net.il 054-5220420 :) נייד (אסנת תכנון וייצור מבלטים לענף המתכת עבודות כבישה ומתיחה במכבשים טון 400 עד כבישת חלקי מתכת למיניהם בסדרות קטנות וגדולות עבודות ריתוך והרכבה ISO 9001:2008 פלדות קפיץ ניקל סילבר פוספור ברונזה נירוסטות קפיציות פליז בריליום קופר מ״מ 0.005 - שימסים מ חיתוך למידה בסליטרים בע״מ מתאון מרכז שרות מתכות בסרטים 1958 נוסד ) ם י ט ר ס ב ( י א ל מ מ ה ק פ ס א 58117 , א.ת. חולון 1957 . , ת.ד 1 רח׳ הסתת 03-5586291 : , פקס 03-5586288 : טל www.maton.co.il info@maton.co.il מחוללי חנקן, מחוללי חמצן לבתי חולים (הותקן בבית חולים הרצוג) החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR - COMPAIR 09-7409913 : , טל 45111 הוד השרון 1152 . ת.ד 09-7469848 : פקס l 050-6590947 : נייד www.pat-tech.co.il l finish@barak.net.il שנים אחריות 5 מדחסים l שנים אחריות 3 מחוללים l תוצרת גרמניה GD CompAir Germany … מדחסים בורגיים, … נטולי שמן, לרכבות, נשימת אדם Elmo Rietschle משאבות ואקום גרמניה … מחוללי חנקן לתעשיית המזון / רפואי כולל … אישורי תקן אירופה החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR - COMPAIR finish@barak.net.il l 09-7409913 : טל 212 התעשיינים מבקשים הקלות מארה"ב מזור פיתחה n מיליארד דולר 1.6 אקזיט ענק: מדטרוניק תרכוש את מזור רובוטיקה הישראלית תמורת העסקה היא הישג לאורי הדומי, n מערכת רובוטית לניווט כלים כירורגיים בניתוחי עמוד שידרה ומוח כאשר מזור נסחרה 2016 מנכ"ל מזור רובוטיקה, שלא התפתה למכור למדטרוניק את החברה בינואר וגם, הסכם אחד שחתמה מזור הפך אותה למובילה עולמית בשוק הרובוטיקה n בכשישית ממחירה כיום 8 עמוד n בחמש שנים 1,000%- המשקיעים הקפיצו את המניה ב n לניתוחי עמוד שידרה חברה עם עמוד שידרה התאחדות התעשיינים פנתה לממשלה הם רוצים n בבקשה לסיוע מול ארה"ב שתכיר במוצרים המיוצרים בארה"ב, שיש להם תכולה של רכיבים ישראליים, הפנייה מגיעה על n כמוצרים אמריקאים שרגא ברוש: n רקע השינויים הצפויים בהסכם הסיוע הביטחוני "בניגוד למרבית המדינות - ישראל חסומה מהאפשרות להכרה 20 עמוד n בתכולת הרכיבים הישראלים שבמוצרים אמריקאים" ייצור מוצרי מתכת בכבישה ייצור מבלטים, מתיחה סמרור והרכבה ייצור מוצרים לפי דרישת לקוח 08-9407379 פקס: | 08-9407373 טל: www.sasson-metals.co.il | asm@sasson-metal.co.il קרן ההלוואות תיפתח גם למפעלים קטנים לגיליון זה מצורף מחיר גיליון: כולל מע"מ ₪ 30 30.9.2018 n 772 גילי ו ן תעשי ות מספר www.industry.co.il n 03-9007900 טל. מירב-דסקלו הפקות בע״מ בהוצאת ההחלטה על הרחבת הקרן מקדימה את פרסום המסקנות של ועדת נטו התאחדות התעשייה n עסקים קטנים והמלאכה פועלת לקידום ענייני מאז n המפעלים הקטנים מול הוועדה מיליארד שקל 3.5- תחילת פעילותה של הקרן, המשרד הילווה כ האוצר: "ההרחבה תאפשר לעסקים הקטנים n עסקים 8,000- לכ 6 עמוד n להגדיל את ההשקעות ותקל את נטל המימון"

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=