תעשיות | מירב דסקלו הפקות בע"מ

Renishaw NC4 80 x 80 0318.indd 1 07/03/2018 16:26:55 NC4 מערכת לייזר למדידת כלים setup קצר את זמני ה של הכלים בשיעור 90% של עד והקטן טעויות מפעיל. www.renishaw.com ל מידע נוסף: israel@renishaw.com דוא"ל: 04-9536595 ט: 08-6585588 : פקס 08-6580128 :' טל ooshatz@netvision.net.il 054-5220420 :) נייד (אסנת תכנון וייצור מבלטים לענף המתכת עבודות כבישה ומתיחה במכבשים טון 400 עד כבישת חלקי מתכת למיניהם בסדרות קטנות וגדולות עבודות ריתוך והרכבה ISO 9001:2008 פלדות קפיץ ניקל סילבר פוספור ברונזה נירוסטות קפיציות פליז בריליום קופר מ״מ 0.005 - שימסים מ חיתוך למידה בסליטרים בע״מ מתאון מרכז שרות מתכות בסרטים 1958 נוסד ) ם י ט ר ס ב ( י א ל מ מ ה ק פ ס א 58117 , א.ת. חולון 1957 . , ת.ד 1 רח׳ הסתת 03-5586291 : , פקס 03-5586288 : טל www.maton.co.il info@maton.co.il www.i-zahavi.co.il e-mail: i_zahavi@zahav.net.il 03-6837484 פקס: 03-6837231 טל: 66550 , ת״א 37 רח׳ אבולעפיה אנו מספקים 1936 משנת מהמלאי פלדות אלו, החל ממטרים בודדים. פלדה קפיצית ורכה נירוסטה קפיצית ורכה סרטים - חוטים - מוטות קרבורונדום (אבקות ליטוש), פלדות כסף סרטי פליז / נחושת / פוספור ברונזה / בריליום קופר יבוא: טיטניום, כרום ונדיום, כרום סיליקון, סגסוגות ניקל כמו כן אנו מספקים: קפיצים מכל הסוגים, מבלטים, עבודות כבישה, סמרור והרכבה, דגמים וייצור המוני GD CompAir Germany … מדחסים בורגיים, … נטולי שמן, לרכבות, נשימת אדם Elmo Rietschle משאבות ואקום גרמניה … מחוללי חנקן לתעשיית המזון / רפואי כולל … אישורי תקן אירופה החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR - COMPAIR finish@barak.net.il l 09-7409913 : טל 306 רוצים לאפריקה מפתיע לעומת התחזיות והמטרות n כמה עשרות מפעלים בלבד חוברו עד כה לרשת חלוקת הגז הטבעי קשה לשים את האצבע על הבעיה - רגולציה n של המדינה אשר העמידה עבורן סכומי עתק ציבוריים ממשלתית לא ברורה, עיכובים סטטוטוריים, חוסר כדאיות כלכלית עבור חברות החלוקה או חוסר עניין על הפרק: שינוי חקיקה שיסמיך את החברה הממשלתית נתג"ז לטפל בחיבור לגז של n מצד המפעלים 8 עמוד n מפעלים שאינם צרכני ענק של גז הגז הטבעי דולף בין הצינורות משרד הכלכלה ואשראפונים ליצואנים ולחברות לקבל סיוע בפריצה לשוקי אפריקה ובקבלת ביטוחי סיכונים ההיקף הביטוחי לחברות יוכפל, n ותוצע ערבות למגוון רחב של מדינות במשרד הכלכלה רואים n באפריקה ביבשת זו יעד פוטנציאלי שיצמח במקביל למאמצים לחסל את 2 עמוד n ה שחיתות השלטונית וישפר את היציבות העסקית ייצור מוצרי מתכת בכבישה ייצור מבלטים, מתיחה סמרור והרכבה ייצור מוצרים לפי דרישת לקוח 08-9407379 פקס: | 08-9407373 טל: www.sasson-metals.co.il | asm@sasson-metal.co.il מולר האמריקאית רוכשת את קראוס תעשיות לגיליון זה מצורף מחיר גיליון: כולל מע"מ ₪ 30 11.11.2018 n 774 גיליון תעשיות מספר www.industry.co.il n 03-9007900 טל. מירב-דסקלו הפקות בע״מ בהוצאת החברההתעשייתיתבבעלותו של דני קראוס עובדים ומחזור המכירות 300– מעסיקה כ n מיליון דולר 43 על 2017 שלה עמד בשנת על 1920 החברה , שהוקמה בסלובקיה בשנת ידי אדמין קראוס ו"עשתה עלייה" בשנות הארבעים, עוסקת בייצור מחברים לצינורות היא ממוקמת בדרום תל אביב ויש לה n 24 עמוד n מ פעל נוסף בארה"ב

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=