תעשיות | מירב דסקלו הפקות בע"מ

Renishaw NC4 80 x 80 0318.indd 1 07/03/2018 16:26:55 NC4 מערכת לייזר למדידת כלים setup קצר את זמני ה של הכלים בשיעור 90% של עד והקטן טעויות מפעיל. www.renishaw.com ל מידע נוסף: israel@renishaw.com דוא"ל: 04-9536595 טל: 08-6585588 : פקס 08-6580128 :' טל ooshatz@netvision.net.il 054-5220420 :) נייד (אסנת תכנון וייצור מבלטים לענף המתכת עבודות כבישה ומתיחה במכבשים טון 400 עד כבישת חלקי מתכת למיניהם בסדרות קטנות וגדולות עבודות ריתוך והרכבה ISO 9001:2008 פלדות קפיץ ניקל סילבר פוספור ברונזה נירוסטות קפיציות פליז בריליום קופר מ״מ 0.005 - שימסים מ חיתוך למידה בסליטרים בע״מ מתאון מרכז שרות מתכות בסרטים 1958 נוסד ) ם י ט ר ס ב ( י א ל מ מ ה ק פ ס א 58117 , א.ת. חולון 1957 . , ת.ד 1 רח׳ הסתת 03-5586291 : , פקס 03-5586288 : טל www.maton.co.il info@maton.co.il www.i-zahavi.co.il ומוצרי מתכת ייצור מבלטים ייצור חלקי מתכת מכל סוג - כבישה, הרכבה וסימרור ייצור דגמים בהתראה קצרה ייצור סדרות קטנות וגדולות e-mail: i_zahavi@zahav.net.il 03-6837484 : פקס 03-6837231 : טל GD CompAir Germany … מדחסים בורגיים, … נטולי שמן, לרכבות, נשימת אדם Elmo Rietschle משאבות ואקום גרמניה … מחוללי חנקן לתעשיית המזון / רפואי כולל … אישורי תקן אירופה החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR - COMPAIR finish@barak.net.il l 09-7409913 : טל 307 מכוונת לפריפריה עם זאת אומרים n הרובוטים התעשייתיים כבר נוקשים בדלתות המפעלים, ויצרני הרובוטים מעלים הילוך בגרמניה למשל, n ששילוב רובוטים בתעשייה לא יגרום לאובדן מקומות עבודה לבני אדם - אלא להפך אפילו מנכ"ל אמזון ג'ף n רובוטים לכל עשרת אלפי עובדים ומספר המועסקים שם נסק 300 יש כבר בזוס מרגיע: "ככל שנגביר את הפיריון באמצעות בינה מלאכותית, העושר שלנו כחברה יגדל, יהיו יותר 8 עמוד n ע בודות, והן יהפכו ליותר מעניינות ובאיכות גבוהה" רובוט לכל פועל רשות החדשנות תתמרץ חברות n לפתוח מרכזי מו"פ בפריפריה מיליון שקל 10 תינתן תמיכה של מפעילותה 80% לכל חברה שתבצע מעובדיה יתגוררו 60%- בפריפריה וש יעדי התוכנית הם יצירת תעסוקה, הזנקת חדשנות n בפריפריה בתעשיית הייצור ובחקלאות בנגב ובגליל ועידוד יזמות טכנולוגית 5 עמוד n מ קומית, בזיקה לעוגנים תעשייתיים אזוריים ייצור מוצרי מתכת בכבישה ייצור מבלטים, מתיחה סמרור והרכבה ייצור מוצרים לפי דרישת לקוח 08-9407379 : פקס | 08-9407373 : טל www.sasson-metals.co.il | asm@sasson-metals.co.il עוד מפעל שנסגר לגיליון זה מצורף מחיר גיליון: כולל מע"מ ₪ 30 9.12.2018 n 776 גילי ו ן תעשי ות מספר www.industry.co.il n 03-9007900 טל. מירב-דסקלו הפקות בע״מ בהוצאת סטארקיסטסוגרתאתמפעלהאריזה n עובדי המפעל יפוטרו 80- כ n בחברה האשימו את משרד האוצר: מדיניותהמשרד לפתיחתשוקהטונה לתחרות ואי חיבור המפעל לרשת שרגא ברוש: ממשלת n הגז הטבעי פגעו ביכולת התחרותיות ישראל היא היחידה בעולם שדוחפת יצרנים ישראליים לסגור 7 עמוד n פ עילות ייצור מקומית ולעבור ליבוא מיצרנים זרים

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=