תעשיות | מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכות הינע ובקרה סרבו AC ו- DC מנועי DC מנועי מנועי "וקטור" מנועי צעד ממסרות פלנטריות AC משנה תדר למנועי בקרים ומסכי מגע בקרת תנועה רב-צירית מנועי גיר קטנים , קרית אריה, פתח-תקוה 32 מכטרוניקס בע"מ, עמל 03-9288880: פקס | 03-9288888: טל | 052-4732030: נייד www.mechatronics.co.il office@mechatronics.co.il Enjoy Our Drive! בנק ישראל יפסיק לרכוש מט"ח במטרה לקיזוז השפעת הגז בנק ישראל הודיע על הפסקת תכנית הרכישות מט"ח שנועדה לקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין. המהלך שהחל בשלהי כהונתו של הנגיד הקודם, סטנלי פישר, מגיע במקביל לסיום כהונתה של הנגידה, קרנית פלוג, שסיימה את תפקידה בבנק. בנק ישראל רכש 2013 בשנת מיליארד 2.1 במסגרת תוכנית זו רכש הבנק 2014 דולר; בשנת 2015 מיליארד דולר; בשנת 3.5 מיליארד דולר; 3.1 רכש הבנק ובשנתיים האחרונות בנק ישראל מיליארד דולר בכל 1.5 רכש .)2016-2017( אחת מהשנים יתר הרכישות שנועדו למתן את התחזקות השקל בכל אחת מהשנתיים האחרונות נאמדו מיליארד דולר. 7-6- ב בנק 2009 כידוע, החל מאוגוסט ישראל מתערב בשוק המט"ח ורוכש דולרים בשוק על מנת למתן את ייסוף השקל כדי לעזור ליצואנים שכן ייסוף השקל פוגע בנק 2013 ברווחיותם. החל ממאי ישראל החל לרכוש מט"ח גם במסגרת תוכנית שנועדה למתן את השפעתה של הפקת הגז על החשבון השוטף. באותה העת הוועדה ציינה כי התכנית תיבחן מחדש עם הקמת קרן העושר (הקרן לאזרחי ישראל), שהייתה צפויה אז להתחיל לפעול במהלך .2018 כעת, בנק ישראל מעדכן כי הקרן לאזרחי ישראל מתוכננת , ועל פי 2019 לקום בשנת ההערכות העדכניות צפויה להתחיל להשקיע כספים בחו"ל . לאור זאת, הוועדה 2020 בשנת המוניטרית החליטה לסיים החל את התכנית, ולא לרכוש 2019- מ מט"ח בסכום שנקבע מראש. בהודעת הבנק נכתב כי "הוועדה מדגישה, שפעולות בשוק מט"ח הן חלק חשוב מארגז הכלים המוניטריים שבידי בנק ישראל, ולכן הבנק ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין, אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים, או כאשר שוק מט"ח אינו מתפקד כיאות". מוקדם יותר השנה בבנק ישראל פרסמו מחקר לפיו כלל הרכישות שביצע הבנק החלישו את השקל , ואילו בתקופות 3%-2%- בכ אינטנסיביות יותר הגיעה .6%-4%- ההשפעה ל הממשלה פרסמה מכרז להקמת מרכז שיסייע למפעלים להתייעל ולהפחית פליטת מזהמים לאחר שורה של אסונות סביבתיים בשנים האחרונות ומחאות ציבוריות נגד מפעלים מזהמים, במשרדי הממשלה עושים צעד לשיפור המצב. משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר פרסמו בימים האחרונים מכרז להקמת מרכז ראשון מסוגו בישראל שינחה את התעשיינים על ייעול משאבים ותהליכי יצור במפעלים. העלות המוערכת של מיליון שקל, 51 הקמתהמרכז היא ופעילותו השנתיתמתוקצבתבכ- מיליון שקל. 10 במסגרת המכרז, עד חודש פברואר ייבחר הגורם שיקים את המרכז החדש שתפקידו יהיה להוות כתובת לאלפי מפעלים ברחבי הארץ לקראת שיפור וייעול תהליכי יצור - תוך הטמעה של טכנולוגיות ידידותיות לסביבה. הקמת המרכז היא חלק מהתכנית "נטו תעשייה" שגיבשו במהלך השנה האחרונה שרי הכלכלה והאוצר, אלי כהן ומשה כחלון, והיקפה מעל מיליארד שקל. .2019 המרכז צפוי לקום במהלך 5 הוא מתוקצב לתקופה של שנים, והתכנון שלו מתבסס על מרכזים דומים 60- פעילותםשל כ ברחבי העולם. 50- במענה על השאלה אם די בכ מיליון שקל בפריסה רב שנתית להעמדת טכנולוגיות חדשות וגישות יצור חדשניות לתעשייה, אמרו במשרדי הממשלה (לפי העיתון גלובס) כי בהתאם לצרכים ולביקוששיעלו מהשטח, תיבחן האפשרות להגדיל את מסגרת התקציב. "רובן המוחלטשלההשקעותמצד התעשייה בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה מכוון לפתרונות קצה, במקום לפתרונות מקור של בעיה, למרות העובדה שעלותם דומה לעלותם של פתרונות הקצה", אמר ראש מינהל התעשיות שבמשרד הכלכלה והתעשייה, עוז כ"ץ, בשיחה עם גלובס. לדברי כ"ץ, נתוני הלמ"ס שמתייחסים להיקפי ההשקעות של התעשייה בהטמעת אמצעים שמפחיתים את החתימה הסביבתית מעלים כי מדי שנה, במהלך העשור האחרון, מיליארד 3- משקיעים מפעלים כ שקל בממוצע בפתרונות כאלה - בעיקר כמענה לדרישות רגולטוריות. השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "מהפעל שייבנה יאפשר לחברות להפחית את המזהמים לסביבה כבר בשלב הראשוני של בחירת חומרי הגלם ותכנון תהליכי היצור, וזאת כדי לעמוד בתקנים סביבתיים מחמירים תוך הקטנת עלויות היצור". חיתוכי לייזר מדוייקים מ"מ 0.15 החל מעובי משלב שרטוט החלק, ייצור דגמים כולל כיפופים ועיבודים משלימים. הרחבנו פעילותינו www.i-zahavi.co.il ,03-6837484 : , פקס 03-6837231 : טל לייזר ‰ חומרי גלםקפיציים ‰ כיפופים והרכבות ‰ כבישה ‰ מבלטים ‰ קפיצים i_zahavi@zahav.net.il שילחו מיייל ל: ומצאו את מירב הפתרונות תחת קורת גג אחת 2019 מבצע לשנת שולחן ריתוך אוניברסלי danrom@inter.net.il בע"מ דנרום 0544-998490 נייד: ˆ 03-7582566 טל: www.btimetals.com בשנתיים האחרונות בנק ישראל מיליארד דולר בכל 1.5 רכש .)2016-2017( אחת מהשנים יתר הרכישות שנועדו למתן את התחזקות השקל בכל אחת מהשנתיים האחרונות נאמדו מיליארד דולר. 7-6- ב

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=