מבנים | עיתון לענף הבנייה

26 עו"ד מייקל ה. פיין, עו"ד ליין פ. קלמן ועו"ד שרון אדלר* תכנון משלים בינוי בדולר סיוע – הזדמנויות, מאפיינים ואתגרים ארצות־הברית ומדינת ישראל נהנותמבריתאסטרטגית . ברית זו באה לידי 1948 מאז הקמת המדינה בשנת ביטוי גם בתוכניתהבנייה הצבאיתשל חיל ההנדסהשל USACE - United States Army צבא ארצות־הברית ( ) בישראל – בינוי במחנות צה"ל Corps of Engineers הממומן בכספי הסיוע שמעניקה ממשלת ארצות־ הברית לממשלת ישראל. באוגוסט האחרון קיים חיל ההנדסה האמריקאי מפגשי קבלנים בניו יורק ובתל אביב, בהם הוצגו פרויקטים ומכרזים הצפויים לצאת ומאמר זה יתייחס למאפיינים מרכזייםשל 2019 בשנת התוכנית ולאתגרים עבור קבלנים ישראלים הפועלים או המבקשים לפעול בתחום יצוין כי בהתאם לכללים לפיהם פועל חיל ההנדסה האמריקאי, הקבלן הראשי של פרויקטים מסוג זה נדרש להיות אמריקאי והוא נדרש, ככלל, לביצוע עצמי של לפחות עשרים וחמישה אחוזים מהעבודה (ביצוע עצמי זה אינו חייב להיות בעבודות כפיים אלא יכול להתבטא גם בפעילויות הקשורות בניהול ורכש). מטרתה של דרישה זו, היא להבטיח שחברות אמריקאיות מפיקות תועלת כלכלית מהתוכנית ונושאות באחריות להשלמה מוצלחת של הפרויקטים. בד בבד, קבלן-ראשי אמריקאי רשאי להתקשר עם חברות ישראליות, בעיקר בדרך של קבלנות משנה, כך שעד שבעים וחמישה אחוזים מהעבודה יבוצעו בידי חברות ישראליות. כך, במקרים רבים, הקבלן הראשי האמריקאי מתקשר בהסכם קבלנות משנה עם חברות קבלניות ישראליות גדולות לביצוע עיקר העבודה. בצד ההזדמנויות לקבלנים ישראלים החפצים לקחת חלק בפרויקטים מסוג זה, ההתקשרות בהסכם מול קבלן אמריקאי, וכמוה גם הדרישה לעמידה בתקנות ומדיניות רכש אמריקאיות בלתי מוכרות, וההבדלים התרבותיים בין צורות הפעולה של תעשיות הבנייה בארצות־הברית ובישראל, כל אלה מציבים אתגרים ייחודיים לקבלנים הישראליים. הליך המכרז – מאפיינים מרכזיים Invitation for Bid - הליך המכרז מתחיל בהזמנה להציע הצעות ( ) המתפרסמת באתר Requests for Proposals - RFP ) או ( IFB Federal Business ( FedBizOpps.gov של הממשלה הפדרלית ). במכרזים לביצוע פרויקטים בישראל מתפרסמת Opportunities הודעה גם באתר משרד הביטחון בישראל. המכרזים הנפוצים בישראל Best הם מהסוג שבו הזכייה נקבעת על בסיס "הערך הטוב ביותר" ( ). ההצעות שהוגשו נבחנות על פי קריטריונים, הכוללים על Value פי רוב ביצועי עבר, ניסיון, יכולות טכניות, יכולות ניהול, מחיר ועוד. הזכייה לא בהכרח מוענקת להצעה הכספית הנמוכה ביותר, אלא למציע אשר מספק את "הערך הטוב ביותר" לאחר שקילת כלל ,) Source Selection Board רכיבי ההערכה על ידי ועדת המכרזים ( אשר נהנית משיקול דעת רחב בקביעת הערך הטוב ביותר. מכרזי הם דרך ההתקשרות העיקרית C Contract מסוג Best Value מיליון דולר). פרויקטים 15 לביצוע פרויקטים גדולים יחסית (מעל קטנים יותר ומורכבים פחות מבוצעים לרוב במסגרת מכרז מסוג ) - מכרז סגור Multiple Award Task Order Contract ( MATOC בין קבלנים שנבחרו להיכלל ברשימת הקבלנים הרשאים להגיש . מדיניות ועדת המכרזים היא לקדם MATOC הצעות במסגרת ובין MATOC תחרות בין קבלנים אמריקאים, בין שבמסגרת ה- . C Contracts שבמסגרת shane-mclendon תמונת אילוסטרציה. צילום: * הכותבים: Michael H. Payne Senior Partner, Chair of the Government Contracting Group at Cohen Seglias Pallas Greenhall & Furman PC, Philadelphia, USA. Lane F. Kelman Partner of the Government Contracting Group at Cohen Seglias Pallas Greenhall & Furman PC, Philadelphia, USA. שרון אדלר שותף בכיר וראש תחום בנייה ותשתיות במשרד הרפז, אורן אדלר ושות', עורכי דין, רמת גן, ישראל. *האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי וכולל תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=